Центр досліджень проблем міграції

Про нас

Центр досліджень проблем міграції

Центр досліджень проблем міграції (ЦДПМ) – неурядова, неприбуткова, благодійна організація створена в Україні (м.Київ) у 1995 році.Основна діяльність організації спрямована на виконання програм і проектів соціальної, правової, гуманітарної допомоги, інформаційного забезпечення мігрантів, біженців, депортованих осіб, шукачів притулку в Україні шляхом винайдення і залучення можливостей державних, громадських та міжнародних організацій зацікавлених у врегулюванні і стабілізації міграційної ситуації в Україні.

Головні принципи роботи:

 • визнання і захист прав людини незалежно від раси, національності, відношення до релігії, громадянства, приналежності до певної соціальної групи чи політичних переконань;
 • Відкритість у своїй діяльності та готовність до співпраці з юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за кордоном

З метою реалізації статутних завдань ЦДПМ спрямовує свою роботу за такими напрямками:

 • сприяння співпраці міжнародних установ, державних органів та неурядових організацій у справі вирішення міграційних проблем;
 • проведення наукових та соціологічних досліджень з міграційних проблем;
 • аналіз і прогнозування розвитку міграційних тенденцій в Україні та світі;
 • проведення експертиз і порівняльного аналізу законодавства України та міжнародно-правових актів у сфері міграції, розповсюдження такої інформації серед зацікавлених осіб та організацій;
 • створення і постійне поновлення бібліотеки даних про міграційні процеси в Україні та світі,
 • надання консультативних правових та соціальних послуг різним категоріям мігрантів, які прибули в Україну на законних підставах;
 • видання українською та англійською мовами інформаційно-аналітичного журналу “Проблеми міграції”
 • організація і проведення науково-практичних конференцій, круглих столів і практичних семінарів з міграційних питань;
 • допомога депортованим особам, які повертаються в Україну на постійне проживання;
 • підготовка та викладання навчальних програм і семінарів “Основи міграційного права”;
 • розробка та реалізація конкретних програм і проектів щодо вирішення міграційних проблем в Україні;
 • Підготовка інформаційно-аналітичних і тематичних матеріалів, видання книг, збірок, брошур, буклетів, статей на міграційну тематику.

Сповідуючи принципи відкритості і довіри, Центр досліджень проблем міграції співпрацює з різними партнерами державними, громадськими та міжнародними установами і організаціями, зокрема: Управлінням Верховного Комісара ООН у справах біженців, Міжнародною організацією з міграції, Міжнародним фондом “Відродження”, Радою Європи, Фондом “Євразія”, Інститутом відкритого суспільства (США), Фондом “НОУ-ХАУ”, Інститутом демократії ім. Пилипа Орлика, Державним департаментом у справах національностей та міграції, Комісією у справах осіб. депортованих за національною ознакою Кабінету Міністрів України та іншими.

За час своєї діяльності Центру досліджень проблем міграції вдалося реалізувати більше 20 проектів та організаційних заходів спрямованих на вирішення міграційних проблем в Україні.

Серед основних необхідно назвати наступні:

 • проведення міжнародної конференції “Роль неурядових організацій у допомозі біженцям”;
 • проведення міжнародного семінару “Участь України у міжнародній конференції з питань біженців в країнах СНД у Женеві”;
 • видання англійською мовою збірника законодавчих актів з міграційних питань;
 • проведення соціологічного дослідження з проблем інтеграції в українське суспільство осіб, депортованих за національною ознакою з території Криму, які повертаються в Україну на постійне проживання, наслідком якого стала реалізація Міжнародним фондом “Відродження” програми “Інтеграція…”;
 • проведення постійно діючих юридичних та соціальних консультацій, якими скористалися більше 2000 осіб;
 • представлення інтересів біженців та шукачів притулку в Україні в судових органах, органах державної влади і місцевого самоврядування;
 • видання двомовного (українська-англійська мови) інформаційно-аналітичного журналу “Проблеми міграції”;
 • видання навчального посібника “Основи міграційного права”, автор О.Піскун;
 • викладання у вищих навчальних закладах України навчального курсу та практичних семінарів “Основи міграційного права”;
 • проведення дослідження діяльності громадського сектору та видання довідника неурядових організацій Автономної Республіки Крим;
 • створення, першого в Україні, Громадського центру допомоги мігрантам;
 • видання збірника “Судовий захист біженців і осіб, що прибули в Україну в пошуках притулку”;
 • проведення круглого столу і видання збірника “Роль міжнародних організацій та донорських інституцій у вирішенні проблем інтеграції в українське суспільство осіб, депортованих за національною ознакою з території Криму”.

Центр досліджень проблем міграції запрошує до співпраці всіх юридичних та фізичних осіб, зацікавлених у вирішенні міграційних проблем в Україні.